Skip to main content

Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej prz

  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ  W KIELCACH – NOWA WERSJA   PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Informacje o kosztach obiadów za dany miesiąc  umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz  tablicy ogłoszeń. Należność za obiady należy regulować za cały […]

Zmiana procedur dokonywania odpisów obiadów

ZMIANA  PROCEDUR  DOKONYWANIA  ODPISÓW  OBIADÓW Na wniosek Rady Rodziców Miejska Kuchnia Kateringowa zmienia zasady dokonywania odpisów obiadów. Od dnia 20.X.2014 r. odpisy obiadów można zgłaszać z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność dziecka – do godziny 7.45. Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie (41 367 64 86). Kierownik świetlicy Marzena Zachariasz

Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej prz

Załącznik nr 1 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 IM.IRENY SENDLEROWEJ W KIELCACH   PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Informacje o kosztach obiadów za dany miesiąc  umieszczane są na stronie internetowej szkoły oraz  tablicy ogłoszeń. Należność za obiady należy regulować za cały miesiąc z […]

Regulamin stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowe

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach 1.Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez miejską kuchnię cateringową dla uczniów. 2.Obiady wydawane są dla: a) uczniów wnoszących opłaty indywidualne, b) dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPR w Kielcach. 3.Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do 13.45. 4.Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do […]

Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej Szkoły

PROCEDURA DOKONYWANIA OPŁATY ZA OBIADY   Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. Należność należy regulować za cały miesiąc z góry, w terminie do 5 dni roboczych przed końcem miesiąca poprzedzającego dany miesiąc żywieniowy (wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym opłata przyjmowana jest na początku). Uczniowie, którzy nie dokonają wpłat w w/w terminie […]