Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi: 12 dni x 3,90= 46,80 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 04.01.2019 r. (piątek).