Opłata za obiady w miesiącu kwietniu wynosi:13 dni x 3,90 = 50,70 zł. Termin płatności za obiady do dnia 04.04.2019 r. (czwartek).