Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi:12 dni x 3,90 = 46,80 zł. Termin płatności za obiady do dnia 06.06.2019 r. (czwartek).