Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi: 21 dni x 3,90 = 81,90 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 07.10.2019 r. (poniedziałek).