Opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi: 19 dni x 3,90 = 74,10 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 08.11.2019 r. (piątek).