Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi: 14 dni x 3,90 = 54,60 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 13.01.2020 r. (poniedziałek).