Opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi: 15 dni x 3,90 = 58,50 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 14.02.2020 r. (piątek).