Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi: 22 dni x 3,90 = 85,80 zł.
Termin płatności za obiady do dnia 06.03.2020 r. (piątek).