Dzień 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej i dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.