Obiady dla uczniów z klas I – III wydawane będą od poniedziałku 18 stycznia. Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi: 10 dni x 3,90 zł = 39,00 zł Termin płatności za obiady do dnia 18.01.2021` r. (poniedziałek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 […]