Informacje o obiadach   Obiady wydawane będą od dnia 8.09.2022 r. (czwartek). Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 17 dni x 4,50 zł = 76,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 06.09.2022 r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 […]