Informacje o obiadach Opłata za obiady za miesiąc październik wynosi: 19 dni x 4,50 zł = 85,50 zł Termin płatności za obiady do dnia 27.09.2022` r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 27.09.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]