Informacje o obiadach  Opłata za obiady za miesiąc luty wynosi: 12 dni x 4,50 zł = 54,00 zł Termin płatności za obiady do dnia 24.01.2023` r. (wtorek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 24.01.2023  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]