Informacje o obiadach Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi: 14 dni x 5,80 zł = 81,20 zł Termin płatności za obiady do dnia 26.05.2023` r. (piątek). Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto : ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397  do 26.05.2023  pieniądze powinny być na koncie szkoły […]