Szanowni Rodzice

W dniach od 19 do 23 października 2020r. w szkole nie będą wydawane posiłki. Spowodowane to jest brakami personalnymi w Miejskiej Kuchni Cateringowej. Decyzja o wstrzymaniu wydawania posiłków została podjęta w porozumieniu ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

Kierownik świetlicy – Marzena Zachariasz