Obiady dla uczniów z klas I – III wydawane będą od poniedziałku 18 stycznia.

Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi:

10 dni x 3,90 zł = 39,00 zł

Termin płatności za obiady do dnia 18.01.2021` r. (poniedziałek).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 18.01.2021  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Informacje o rezygnacji z obiadów proszę zgłosić telefonicznie w sekretariacie szkoły            do 15.01.2021r. ( piątek) do godz. 7.30 W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami zamówionego obiadu.

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZ. 07.45

Z WYPRZEDZENIEM JEDNEGO DNIA ROBOCZEGO, POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ.

ODPISY MOŻNA ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

LUB TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY (TEL. 41 367-64-86)