1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2021 r.

 

2. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy 2021: 13, 14 września,

20 grudnia

2022: 9 maja

3. Dni „otwartej szkoły” 2021: 8 listopada,

2022: 11 kwietnia,

4. Spotkanie zespołu nauczycieli uczących w klasach czwartych z wychowawcą byłej klasy trzeciej 8 września 2021r. (śr.)
5. Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV 14 września 2021 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022r. – 2 stycznia 2022 r.
7. Rady klasyfikacyjne 1 lutego 2022 r. (wt.)

14 czerwca 2022 r. (wt.)

8. Rady szkoleniowe październik 2021 r.

listopad 2021 r.

grudzień 2021 r.

luty 2022 r.

marzec 2022 r.

maj 2022 r.

9. Wywiadówka półroczna 3 lutego 2022 r. (czwartek)
10. Zakończenie zajęć w I semestrze r. szk. 2021/2022 4 lutego 2022 r. (piątek)
11. Rady plenarne 9 lutego 2022 r. (środa)

27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)

12. Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
13. Rekolekcje wielkopostne  marzec/kwiecień 2022 r.
14. Egzamin ósmoklasisty ·        24 maja 2022r. –              j. polski  (120 minut)

·        25 maja 2022r. – matematyka (100 minut)

·        26 maja 2022 r. – język angielski (90 minut)

15. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
16. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach podstawowych

·        15 października 2021 r.

·        12 listopada 2021 r.

·        7 stycznia 2022 r.

·        02 maja 2022r.

·        23 maja 2022 r.

·        27 maja 2022 r.

 

17.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

·        listopad 2021 r.

·        luty 2022 r. lub w terminie podanym przez wydawnictwo

18. Egzamin próbny klas VI 23 marca 2022 r. j. polski

24 marca 2022 r. matematyka  i język angielski

19. Egzamin próbny klas VII 11 maja 2022 r. j. polski

12 maja 2022 r. matematyka

13 maja 2022 r. j. angielski       

20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
21. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 HARMONOGRAM PRACY

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
w roku szk. 2021/2022

1  IX  2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej
6 – 7  IX  2021 r. Zebrania rodziców – wybory Rady Rodziców
8 IX  2021 r. Zebrania rodziców uczniów kl. IV
13-19 IX 2021r. Sprzątanie świata
18-22 IX 2021r. Tydzień kodowania
22 IX 2021 r. Pasowanie na świetliczaka
29 IX 2021 r. Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych
X 2021r. Sprzątanie grobów
13 X 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej
8 XI 2021r. Dzień zdrowego śniadania
10 XI 2021 r. Święto Niepodległości
8 XI 2021 r. Dzień otwartej szkoły
16 XI 2021r. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22 XI 2021r. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień Obrony Praw Dziecka
3 XII 2021r. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
14 XII 2021r. Dzień wolontariusza
XII 2021r. Koncert chóru szkolnego w kościele
XII 2021r./ IV 2022r. Kiermasz świąteczny
20 XII 2021 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania
22 XII 2021r. Jasełka
23 XII 2021 – 2 I 2022 r. Przerwa świąteczna
4 I 2022 r. Przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach
Do 14 I 2022 r. Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
II 2022r. Tydzień bezpiecznego internetu
1 II 2022 r. Rada klasyfikacyjna
3 II 2022 r. Wywiadówka semestralna
4 II 2022 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych w I semestrze roku szk. 2021/2022 r.
9 II 2022 r. Rada plenarna
24 II 2022r. Dzień języków obcych
23-24 III 2022 r. Egzamin próbny klas VI
 III/IV 2022 r. Rekolekcje wielkopostne
 III 2022 r. Dzień otwartej szkoły dla przedszkoli
III 2022r. Tydzień kultury języka polskiego
21 III 2022r. Festiwal Nauki
4 IV 2022r. Światowy Dzień Autyzmu
7 IV 2022r. Dzień zdrowia i profilaktyki
14 IV – 19 IV 2022 r. Przerwa świąteczna
11 IV 2022 r. Dzień otwartej szkoły
22 IV 2022 r. Dzień Ziemi
26 IV 2022r. Światowy Dzień Książki (kiermasz używanych książek)
29 IV 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja
9 V 2022 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznym i oceną naganną z zachowania
11-13 V 2022 r. Egzamin próbny klas VII
16-20 V 2022r. Szkolny tydzień pisania listów
17 V 2022 r. Dzień Patrona
24-26 V 2022 r. Egzaminy uczniów klas VIII
27 V 2022 r. Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach
31 V 2022r. Dzień czytania – Cała Polska Czyta Dzieciom
Do 10 VI 2022 r. Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
14 VI 2022 r. Rada klasyfikacyjna
15 VI 2022r. Obchody przy pomniku obok szkoły
17 VI 2022 r. Dzień Sportu
24 VI 2022 r. Uroczyste zakończenie roku szk. 2021/2022
27 VI 2022 r. Rada plenarna