Statut Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach: STATUT SP19 (plik .pdf) – obowiązuje od 1 września 2021 r.