Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi:

23 dni x 4,50 zł = 103,50 zł

Jeśli dokonaliście Państwo wpłaty 89,70zł. proszę dopłacić 13,80zł.

Termin płatności za obiady do dnia 26.02.2022` r. (sobota).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 26.02.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

 

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZ. 07.45

Z WYPRZEDZENIEM JEDNEGO DNIA ROBOCZEGO, POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ.

ODPISY MOŻNA ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

LUB TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY (TEL. 41 367-64-86)

 

Autor: Marzena Zachariasz