Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022/2023

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiot Klasa

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna I dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska –

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa I cz.1-4.

Gra w kolory. Ćwiczenia cz. 1-2.

Gra w kolory. Matematyka – ćwiczenia cz. 1-2.

JUKA-91

833/1/2017

Język angielski I dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Tessa Lachowski, Christiana Bruni – „New English Adventure 1 (wieloletni) + zeszyt ćwiczeń PEARSON, 819/1/2017
Religia I Krzysztof Mielnicki „Poznaję Boży świat” Jedność, AZ-11-01/18-KI-4/20
Edukacja wczesnoszkolna II dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Katarzyna Grodzka, Anna Parzęcka, Beata Sokołowska – Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2 cz. 1-4.

Gra w kolory. Ćwiczenia cz. 1-2.

Gra w kolory. Matematyka – ćwiczenia cz. 1-2.

JUKA

833/2/2018

Język angielski II dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę V. Lambert, A. Worrall – “New English Adventure 2”

+ zeszyt ćwiczeń

Pearson,

819/2/2018

Religia II red. J. Czerkawski, E. Kondrak „Idziemy do Jezusa” Jedność, AZ-12-01/12-KI-3/12
Edukacja wczesnoszkolna III dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę  Beata Sokołowska, Ewa Wierzchowska – Gra w kolory. Podręcznik cz. 1-4.

Gra w kolory. Ćwiczenia cz. 1-2  (j. polski).

Gra w kolory. Matematyka. cz. 1-2.

Gra w kolory. Matematyka. Ćwiczenia cz. 1-2.

JUKA

833/3/2019

Język angielski III dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę T. Lachowski, A. Worrall „New English Adventure 3”

+ zeszyt ćwiczeń

Pearson,

819/3/2019

Religia III red. J. Czerkawski, E. Kondrak „Jezus jest z nami” Jedność, AZ-13-

01/12-KI-4/13

 

 

 

Klasa IV

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban  – Między nami 4 +

Łuczak A., Murdzek A., Krzemieniewska –Kleban K. „Między nami” –

zeszyt ćwiczeń wersja A, cz. 1 i 2

GWO

867/1/2017

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Nick Beare –  „Brainy” kl.4 + Katherine Stannett – Zeszyt ćwiczeń Macmillan

831/1/2017

Historia dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski – Wczoraj i dziś. Klasa 4, nowa edycja 2020–2022 +;

Tomasz Maćkowski, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch – Wczoraj i dziś. Klasa 4 . Zeszyt ćwiczeń do historii

Nowa Era

877/1/2020/z1

 

Przyroda dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer  – Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej; nowa edycja 2020-2022 +

J. Golanko, U. Moździerz, J .Stawarz, I. Wróbel  – Zeszyt ćwiczeń 4

Nowa Era

863/2019/z1

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki  “Matematyka z plusem” +

Zeszyty ćwiczeń  – wersja B: 1. M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki – “Arytmetyka”; 2. P. Zarzycki “Geometria”

GWO 780/1/2017
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – “Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era

903/1/2017

Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – “Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki do klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era

852/1/2017

Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Lech Łabecki, Marta Łabecka  – Jak to działa?  Podręcznik dla klasy 4 Nowa Era

295/1/2017

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska – “Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era

847/1/2020/z1

Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik  i zeszyt ćwiczeń  Jedność, AZ-21-02/12-KI-1/12

Klasa V

Przedmiot Autor

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami 5”-  podręcznik +

-Łuczak A., Prylińska E. „Między nami” – zeszyt ćwiczeń wersja A cz.1 i 2

GWO

867/2/2018

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Nick Beare –  „Brainy” kl.5 podręcznik + zeszyt ćwiczeń MacMillan

831/2/2018

Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę G. Wojciechowski, „Wczoraj i dziś. Klasa 5”podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa edycja 2021-2023

Nowa Era 877/2/2018
Biologia dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę szkołę Marian Sęktas, Joanna Stawarz “Puls życia. Klasa 5” Nowa edycja 2021-23, + Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski Puls życia. Klasa 5.Zeszyt ćwiczeń do biologii , Nowa Era 844/1/2018
Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez -Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz “Planeta Nowa”, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Nowa edycja 2021-2023 +

-Justyna Knopik, Kamila Skomoroko, Ryszard Przybył “Planeta Nowa”. Zeszyt ćwiczeń do geografii, Nowa edycja 2021-2023

-Atlas geograficzny dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej, Nowa edycja 2020-2022

Nowa Era 906/1/2018
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki „Nowa matematyka z plusem 5”- podręcznik i zeszyty ćwiczeń wersja B – (2 części) Arytmetyka, Geometria. GWO

780/2/2018

Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę J. Lukas, K. Onak „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Nowa Era 903/2/2018
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę M. Gromek, G. Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era 589/2/2013/2015
Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę L. Łabecki, M. Łabecka „Jak to działa” Nowa Era 295/2/2018
Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska Seria ”Lubię to” Nowa Era
Religia ks. K.Mielnicki, E. Kondrak „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20

Klasa VI

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca Nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka – Między nami 6 +

Łuczak A., Murdzek A. „Między nami” – zeszyty ćwiczeń cz.1 i 2

GWO

867/3/2019

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę N. Beare „Brainy” kl. 6 + Katherine Stannett – zeszyt ćwiczeń MacMillan

831/3/2019

Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę B. Olszewska, G. Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 6” podręcznik + Wczoraj i dziś klasa 6 –  zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej. Nowa edycja 2022-2024 Nowa Era 877/3/2019
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpinski, P. Zarzycki „Matematyka z plusem kl. 6. Podręcznik” podręcznik +zeszyty ćwiczeń (nowe wydanie) GWO

780/3/2022/z1

Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę J. Stawarz „Puls Życia dla klasy 6”+zeszyt ćwiczeń M. Fijałkowska – Kołek, S. Gębica, A. Siwik. Nowa edycja 2022-2024 Nowa Era 844/2/2019
Geografia dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński  „Planeta Nowa 6” podręcznik + Kamila Skomoroko – Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 Nowa Era 906/2/2019
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę J. Lukas, K. Onak „Do dzieła 6”. Podręcznik do plastyki. Klasa 6. Szkoła podstawowa Nowa Era 903/3/2018
Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę L. Łabecki, M. Łabecka, „Jak to działa”- dla kl. VI Nowa Era 295/3/2019
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę M. Gromek, G. Kilbach “Lekcja muzyki”. Klasa 6. Nowa Era 852/3/2019
Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska  Seria: Lubię to! Nowa Era 847/3/2018
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia” Jedność AZ-23-02/12-KI-3/14

 

Klasa VII

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka – Między nami 7 +

Łuczak A., Prylińska E. „Między nami” zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2

GWO

867/4/2017

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus – „Repetytorium języka angielskiego” cz. 1 (dla klasy 7) +

Anita Lewicka, Arek Tkacz, Anna Rzeźnik – Zeszyt ćwiczeń

Pearson

1106/1/2020

Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow – “Wczoraj i dziś”. Klasa 7, nowa edycja 2020–2022 +

Ewa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz – “Wczoraj i dziś”. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

877/4/2020/z1

Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Małgorzata Jefimow  – Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej; nowa edycja 2020-2022

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec – Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, nowa edycja 2020-2022

Nowa Era

 

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę (red.) M. Dobrowolskiej – “Matematyka z plusem 7” +

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński – “Matematyka z plusem. Zeszyt ćwiczeń”

GWO 780/4/2017
Fizyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę G. Francuz- Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny – Różańska  – Spotkania z fizyką 7 +

Bartłomiej Piotrowski  – Spotkania z fizyką.  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7

Nowa Era

885/1/2017

Chemia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin – „Chemia Nowej Ery 7”;

+ Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel – “Chemia Nowej Ery” Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 (785/1/2017)

Nowa Era

785/1/2017

Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę R. Malarz , M. Szubert, T. Rachwał – “Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla kl. 7 szkoły podstawowej,  Nowa edycja 2020–2022 +

Justyna Knopik,  Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko,  Alina Witek- Nowakowska – “Planeta Nowa” – zeszyt ćwiczeń dla klasy 7 szkoły podstawowej;

Nowa Era

906/3/2019/z1

 

Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak – Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era

903/4/2020/z1

Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – “Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki do klasy szkoły podstawowej Nowa Era

 

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Grażyna Koba – “Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era
Język niemiecki dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Kamińska Jolanta – „Das ist Deutsch! KOMPAKT” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej, nowa edycja 2020-2022  + zeszyt ćwiczeń Nowa Era

814/1/2017

 

Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska –„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Jedność,

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Klasa VIII

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, – “Między nami 8” +

Łuczak A., Prylińska E. „Między nami” zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2

GWO

867/5/2018

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus „Repetytorium dla szkoły podstawowe”j cz. 2 + zeszyt ćwiczeń PEARSON

1106/2/2021

Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska – Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, edycja 2021-2023

-Katarzyna Panimasz, J. Janicka – Zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś. Klasa 8 edycja 2021-23

Nowa Era

877/5/2020/21

Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas  – „Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej” Nowa edycja 2021-2023;

-Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec – Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/4/2021/z1

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę  „Matematyka z plusem 8”- podręcznik  praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej i zeszyt ćwiczeń- M. Dobrowolska, M. Jucewicz GWO

780/5/2018

Fizyka dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska – Spotkania z fizyką. Podręczni dla klasy 8;

-Bartłomiej Piotrowski  – Spotkania z fizyką.  Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy 8;

-Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska – Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

885/2/2018

Chemia dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę -Teresa Kulawik, Jan Kulawik, Maria Litwin – Chemia Nowej Ery 8 +

Chemia Nowej Ery-Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej, Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2017

Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę – Szczypiński Dawid, Rachwał Tomasz – Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej, Nowa edycja 2021-2023.

-Przybył Ryszard – Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej,

-Ryszard Przybył,  Polska, kontynenty, świat – atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

Nowa Era

906/4/2021/z1

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Grażyna Koba – LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era
Język niemiecki dotacja rządowa- podręcznik i ćwiczenia zakupione przez szkołę Jolanta Kamińska – „Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era

814/2/2018

Wiedza o społeczeństwie dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski – Dziś i jutro Nowa Era 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa dotacja rządowa – podręcznik zakupiony przez szkołę Jarosław Słoma – Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era

846/2017

Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi  Jedność, AZ-32-01/13-KI-4/14