Informacje o obiadach

 

Obiady wydawane będą od dnia 8.09.2022 r. (czwartek).

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi:

17 dni x 4,50 zł = 76,50 zł

Termin płatności za obiady do dnia 06.09.2022 r. (wtorek).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 06.09.2022  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Informacje o kosztach obiadów w kolejnych miesiącach                                                                umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZ. 07.45

Z WYPRZEDZENIEM JEDNEGO DNIA ROBOCZEGO, POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ.

ODPISY MOŻNA ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

LUB TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY (TEL. 41 367-64-86)