KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.

 

2. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy 2022: 12, 13 września, 19 grudnia

2023: 8 maja

3. Spotkanie zespołu nauczycieli uczących w klasach czwartych z wychowawcą byłej klasy trzeciej 7 września 2022
4. Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV 14 września 2022
5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022r. –31 grudnia 2022
6. Rady klasyfikacyjne 19 stycznia 2023

14 czerwca 2023

7. Rady szkoleniowe październik 2022

listopad 2022

luty 2023

marzec 2023

maj 2023

8. Wywiadówka półroczna 23 stycznia 2023
9. Zakończenie zajęć w I semestrze r. szk. 2021/2022 20 stycznia 2023
10. Rady plenarne 25 stycznia 2023

26 czerwca 2023

11. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2023
12. Rekolekcje wielkopostne  marzec 2023
13. Egzamin ósmoklasisty ·   23 maja 2023 –  j. polski  (120 minut)

·   24 maja 2023 – matematyka (100 minut)

25 maja 2023 – język angielski (90 minut)

14. Wiosenna przerwa świąteczna ·   6 – 11 kwietnia 2023
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach podstawowych

·  31 października 2022

·  2 maja 2023

·  22 maja 2023

·  26 maja 2023

·  9 czerwca 2023

16. Próbny egzamin ósmoklasisty ·   październik 2022

luty 2023 lub w terminie podanym przez wydawnictwo

17. Egzamin próbny klas VI 22 marca 2023 j. polski

23 marca 2023 matematyka  i język angielski

18. Egzamin próbny klas VII 9 maja 2023 j. polski

10 maja 2023 matematyka

11 maja 2023 j. angielski       

19. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023
20. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2023

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
w roku szk. 2022/2023

1  IX  2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej
12-13  IX  2022 r. Zebrania rodziców – wybory Rady Rodziców
14 IX  2022 r. Zebrania rodziców uczniów kl. IV
16 – 18 IX 2022 r. Sprzątanie świata
IX/X 2022 r. Pasowanie na świetliczaka
11 X 2022 r. Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych
X 2022 r. Sprzątanie grobów
13 X 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej
8 – 23 X 2022 r. Tydzień kodowania
8 XI 2022 r. Dzień zdrowego śniadania
10 XI 2022 r. Święto Niepodległości
20 XI 2022 r. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień Obrony Praw Dziecka
21 XI 2022 r. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
2 XII 2022 r. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5 XII 2022 r. Dzień wolontariusza
XII 2022 r. Koncert chóru szkolnego
XII 2022 r. Kiermasz świąteczny
19 XII 2022 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania
21 XII 2022 r. Jasełka
23 XII 2022 – 31 XII 2022 r. Przerwa świąteczna
5 I 2023 r. Przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach
Do 18 I 2022 r. Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
19 I 2023 r. Rada klasyfikacyjna
23 I 2023 r. Wywiadówka semestralna
20 I 2023 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych w I semestrze roku szk. 2022/2023 r.
25 I 2022 r. Rada plenarna
13 – 17 II 2023 r. Tydzień bezpiecznego Internetu
24 II 2023 r. Dzień języków obcych
22-23 III 2023 r. Egzamin próbny klas VI
III 2023 r. Rekolekcje wielkopostne
III 2023 r. Dzień otwartej szkoły dla przedszkoli
III 2023 r. Tydzień kultury języka polskiego
21 III 2023 r. Festiwal Nauki
2 IV 2023 r. Światowy Dzień Autyzmu
5 IV 2023 r. Dzień zdrowia i profilaktyki
3 IV lub 17 IV 2023 r. Kiermasz świąteczny
6 IV – 11 IV 2023 r. Przerwa świąteczna
20 IV 2023 r. Dzień Ziemi
24 IV 2023 r. Światowy Dzień Książki (kiermasz używanych książek)
28 IV 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
8 V 2023 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznym i oceną naganną z zachowania
9-11 V 2023 r. Egzamin próbny klas VII
15 – 19 V 2023 r. Szkolny tydzień pisania listów
17 V 2023 r. Dzień Patrona
23-25 V 2023 r. Egzaminy uczniów klas VIII
31 V 2023 r. Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach
31 V 2023 r. Dzień czytania – Cała Polska Czyta Dzieciom
Do 13 VI 2023 r. Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
14 VI 2023 r. Rada klasyfikacyjna
15 VI 2023 r. Obchody przy pomniku obok szkoły
… VI 2023 r. Dzień Sportu
23 VI 2023 r. Uroczyste zakończenie roku szk. 2021/2022
26 VI 2023 r. Rada plenarna