OBIADY  –  ZMIANA  KWOTY  OPŁATY

Opłata za obiady za miesiąc kwiecień wynosi:

16 dni x 5,80 zł = 92,80 zł

Termin płatności za obiady do dnia 28.03.2023` r. (wtorek).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 28.03.2023  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

 

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA KORZYSTAJĄCEGO Z OBIADÓW NALEŻY ZGŁASZAĆ DO GODZ. 07.45

Z WYPRZEDZENIEM JEDNEGO DNIA ROBOCZEGO, POPRZEDZAJĄCEGO NIEOBECNOŚĆ.

ODPISY MOŻNA ZGŁASZAĆ OSOBIŚCIE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

LUB TELEFONICZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY (TEL. 41 367-64-86)

 Uwaga!

Jeśli wpłaciliście już Państwo na konto 72,00 zł. proszę o dopłatę 20,80zł.

Decyzją kuchni cateringowej cena 1 obiadu od 1.04.2023 wynosi 5,80zł .