Szkolne Zasady Oceniania po aktualizacji ze stycznia 2018 r.:

Szkolne Zasady Oceniania w klasach I-III SZO cz.1 kl.I-III

Szkolne Zasady Oceniania w klasach IV-VIII SZO cz.2 kl.IV-VIII (I-2018)