Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiot Klasa

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język angielski 0 C. Read, A. Soberón, A. Parr-Modrzejewska „Bugs Team Starter” Macmillan
Edukacja wczesnoszkolna I dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Szkolni przyjaciele  podręcznik cz.1-4.

Szkolni przyjaciele. Matematyka podręcznik cz. 1-2.

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń cz. 1-4

WSiP
Język angielski I dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska – New English Adventure 1 PEARSON, 819/1/2017
Religia I E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek „Żyjemy w Bożym świecie” Jedność, AZ-11-01/12-KI-1/12
Edukacja wczesnoszkolna II dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Maria Lorek, Monika Zatorska „Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej kl. 2”,

-Jolanta Filipowicz, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska,  Maciej Fuszera – „ Ćwiczenia z pomysłem”

WSiP
Język angielski II dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę V. Lambert, A. Worrall – “New English Adventure 2” Pearson,

680/2/2015

Religia II D. Kurpiński, J. Snopek „Idziemy do Jezusa” (z płytą CD) Jedność, AZ-12-01/12-KI-3/12
Edukacja wczesnoszkolna III dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Maria Lorek, Monika Zatorska  „Nasz szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej kl. 3” cz. I-IV;

-K. Bielenicka, M. Bura, M. Kwil „Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. I-IV;

-E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, B. Stępień, J. Winiecka – Nowak „Nasze ćwiczenia” cz. I-IV

Nowa Era
Język angielski III dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę T. Lachowski, A. Worrall „New English Adventure 3” Pearson,

680/3/2015

Religia III D. Kurpiński, J. Snopek „Jezus jest z nami” podręcznik + ćwiczenia „Jezus jest z nami” (z płytą CD) Jedność, AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Klasa IV

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban  – Między nami 4 + zeszyt ćwiczeń wersja A, cz. 1 i 2 GWO
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A Davies, Paul Shipton – Steps Plus dla klasy czwartej OXFORD 800/1/2017
Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski – Wczoraj i dziś. Klasa 4;

-Wczoraj i dziś. Klasa 4 Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era
Przyroda dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer  – Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej;

-Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel  – Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4. Tajemnice przyrody;

-Praca zbiorowa – Atlas  Świat wokół nas.

Nowa Era
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – Matematyka 4. Podręcznik. Nowa wersja;

Zeszyty ćwiczeń  – Wersja A- 3 zeszyty ćwiczeń:

1. M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki.

2. P. Zarzycki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.

3. M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne.

GWO 780/1/2017
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

 

Technika dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Lech Łabecki, Marta Łabecka  – Jak to działa?  Podręcznik dla klasy 4 Nowa Era
Informatyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Grażyna Koba – Lubię toc! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik  i zeszyt ćwiczeń  Jedność, AZ-21-02/12-KI-1/12

Klasa V

Przedmiot Autor

Autor, tytuł

Wydawca Nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami”-  podręcznik i zeszyt ćwiczeń wersja B GWO 445/12012/205
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę T. Falla, P.A. Davies

„Steps Forward  2”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń

OXFORD 741/2/2016
Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę G. Wojciechowski

„Wczoraj i dziś” – podręcznik

Nowa Era 443/2/2013/2015
Przyroda dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer

„Tajemnice przyrody”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Atlas- „Świat wokół nas”

Nowa Era 399/2/2013/2015
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

„Nowa matematyka z plusem 5”- podręcznik i zeszyty ćwiczeń wersja A (3 zeszyty)

GWO 773/2/2016
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

Nowa Era 326/2/2011/2015
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Gromek, G. Kilbach

“Lekcja muzyki”

Nowa Era 589/2/2013/2015
Zajęcia techniczne dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę L. Łabecki, M. Łabecka,

„Jak to działa”- dla kl. V

Nowa Era 295/2/2010/2015
Zajęcia komputerowe

Religia ks. K.Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Spotkania uBOGAcające” –podręcznik i zeszyt ćwiczeń Jedność  AZ-22-02/12-KI-1/13
Język niemiecki M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło „Und so weiter”. Podręcznik do  j. niemieckiego dla klasy V+ zeszyt ćwiczeń (+ kl. 4b – komplet z klasy IV) PWN 336/2/2012

 

Klasa VI

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca Nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami”-  podręcznik i zeszyt ćwiczeń GWO 445/12012/205
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę T. Falla, P.A. Davies, S. Wheeldon „Steps Forward 3” Oxford UP 741/3/2015
Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę G. Wojciechowski „Wczoraj i dziś” – podręcznik Nowa Era 443/3/2014
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpinski,P. Zarzycki „Matematyka z plusem kl. 6. Podręcznik”. Nowa wersja GWO 340/302014
dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt  ćwiczeń zakupiony przez szkołę Z. Bolałek, A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewcz, P. Zarzycki „Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1. Nowa wersja” GWO
dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę A. Demby, M. Dobrowolska, M. Jucewcz, P. Zarzycki „Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2. Nowa wersja” GWO
dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewcz, P. Zarzycki „Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja” GWO
Przyroda dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę H. Kowalczyk, I. Stawarz, F. Szlajfer „Tajemnice przyrody” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 Nowa Era 399/3/2014
Zajęcia komputerowe

Muzyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Gromek, G. Kilbach „Lekcja muzyki” Nowa Era 589/3//2014
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę J. Lukas, K. Onak „Do dzieła” Nowa Era 326/3/2011/2015
Zajęcia techniczne dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę L. Łabecki, M. Łabecka „Jak to działa” podręcznik IV-VI Nowa Era 295/2010
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia” Jedność AZ-23-02/12-KI-3/14
Język niemiecki M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło „Und so weiter”. Podręcznik do  j. niemieckiego dla klasy V+ zeszyt ćwiczeń PWN 336/3/2012

 

Klasa VII

Przedmiot

Autor, tytuł

Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka – Między nami 7 + zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2 GWO
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Ben Wetz, Diana Pye – English Plus Options  dla klasy siódmej OXFORD 835/1/2017
Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow – Wczoraj i dziś. Klasa 7;

-Wczoraj i dziś. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era
Biologia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Małgorzata Jefimow  – Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;

-Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec – Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Podręcznik pod red. M. Dobrowolskiej – Matematyka 7;

-M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń

GWO 780/4/2017
Fizyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska – Spotkania z fizyką. Podręczni dla klasy 7;

-Bartłomiej Piotrowski  – Spotkania z fizyką.  Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy 7;

-Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska – Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej.

Nowa Era
Chemia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Teresa Kulawik, Maria Litwin – Chemia Nowej Ery 7;

-Chemia  w zadaniach i przykładach – zbiór zadań dla klasy  7 i 8 szkoły podstawowej .

Nowa Era

785/1/2017

Geografia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Roman Malarz, Mariusz Szubert – Planeta Nowa – podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej;

Planeta Nowa – zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7;

Polska, kontynenty, świat – atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

Nowa Era
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak – Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

 

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Michał Kęska – LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa  Jedność,

AZ-31-01/13-KI-3/13

Język niemiecki Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak – Kompass Team 1. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klas VII-VIII + materiały ćwiczeniowe PWN

812/1/2017

 

Autor: Andrzej Kosierkiewicz