KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
4 września 2017 r.

 

2. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy 2017: 11 września,  11 grudnia

2018: 7 maja

3. Dni „otwartej szkoły” 2017: 13 XI,

2018: 19 III, 16 IV.

4. Spotkania zespołów nauczycieli uczących w klasach czwartych z wychowawcami byłych klas trzecich 21 IX 2017 r.
5. Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV 12 IX 2017 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
7. Rady klasyfikacyjne 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

12 czerwca 2018 r. (wtorek)

8. Rady szkoleniowe 17 paźdz. 2017 r.  (wtorek)

22 listopada 2017 r. (środa)

16 stycznia 2018 r. (wtorek)

07 lutego 2018 r. (środa)

13 marca 2018 r. (wtorek)

18 kwietnia 2018 r. (środa)

15 maja 2018 r. (wtorek)

9. Wywiadówka półroczna 25 stycznia 2018 r. (czwartek)
10. Zakończenie zajęć w I semestrze r. szk. 2017/2018 26 stycznia 2018 r. (piątek)
11. Rady plenarne 30 stycznia 2018 r. (wtorek)

22 czerwca 2018 r. (piątek)

12. Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018 r.
13. Rekolekcje wielkopostne 5 – 7 marca 2018 r.
14. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w szkołach podstawowych

·        31 października 2017 r.

·        2 listopada 2017 r.

·        5 – 7 marca 2018 r. (3 dni rekolekcji)

·        30 kwietnia 2018 r.

·        2, 4 maja 2018 r.

16. Test kompetencji klas VI 18 kwietnia 2018 r. (środa)
17. Dzień Patrona 24 maja 2018 r. (wtorek)
18. Test kompetencji klas VII 26 kwietnia 2018 r. (czwartek)
19. Festyn rodzinno – sportowy 07 czerwca 2018 r. (czwartek)
20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
21. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 HARMONOGRAM PRACY

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
w roku szk. 2017/2018

04  IX  2017 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej
11  IX  2017 r. Zebrania rodziców – wybory Rady Rodziców
12  IX  2017 r. Zebrania rodziców uczniów kl. IV
12 X 2017 r. Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych
13 X 2017 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
09 XI 2017 r. Szkolny Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości
13 XI 2017 r. Dzień otwartej szkoły
11 XII 2017 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania
11 XII 2017 r. Koncert mikołajkowy
21 XII 2017 r. Jasełka
23 – 31 XII 2017 r. Przerwa świąteczna
08 I 2018 r. Przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach
Do 19 I 2018 r. Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
22 I 2018 r. Rada klasyfikacyjna
25 I 2018 r. Wywiadówka semestralna
26 I 2018 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych w I semestrze roku szk. 2017/2018 r.
30 I 2018 r. Rada plenarna
01 II 2018 r.  Dzień Otwartej Szkoły dla Przedszkoli
5 – 7 III 2018 r. Rekolekcje wielkopostne
08 III 2018 r. Festiwal Nauki
19 III 2018 r. Dzień otwartej szkoły
29 III – 03 IV 2018 r. Przerwa świąteczna
16 IV 2018 r. Dzień otwartej szkoły
18.04.2018 r. Test kompetencji klas VI
19 IV 2018 r. Obchody Dni Ziemi
27 IV 2018 r. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
26.04.2018 r. Test kompetencji klas VII
07 V 2018 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznym  i oceną naganną z zachowania
24 V 2018 r. Dzień Patrona
29 V 2018 r. Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach
01 VI 2018 r. Dzień Dziecka
07 VI 2018 r. Festyn rodzinno – sportowy
Do 08 VI 2018 r. Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
12 VI 2018 r. Rada klasyfikacyjna
22 VI 2018 r. Uroczyste zakończenie roku szk. 2017/2018
22 VI 2018 r. Rada plenarna