Zobacz dokumenty regulujące pracę świetlicy i stołówki szkolnej w roku szk. 2016/2017:

Regulamin świetlicy szkolnej>>>

Regulamin stołówki szkolnej>>>

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej >>>

Procedury obowiązujące w stołówce szkolnej >>>