Opłata za obiady za czerwiec 2018 r. – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Opłata za obiady za czerwiec 2018 r.

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi: 15 dni x 3,90 zł = 58,50zł.

Termin płatności za obiady do dnia 22.05.2018 r. (wtorek).

 

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

WTOREK: 15.05.2018 – godz.  7.00-13.30,

CZWARTEK: 17.05.2018 – godz. 13.00-16.30,

PIĄTEK: 18.05.2018 – godz. 7.30-8.30,

PONIEDZIAŁEK: 21.05.2018 – godz. 7.00-10.30,

WTOREK: 22.05.2018 – godz.  7.00- 9.30

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 22.05.2018 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Autor: Marzena Zachariasz