Obiady wydawane będą od dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek).

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi:

15 dni x 3,90 zł = 58,50 zł

Termin płatności za obiady do dnia 05.09.2018 r. (środa).

Płatności dokonujemy u kierownika świetlicy.

Poniedziałek  03.09.2018r.      10.00 – 12.00

Wtorek          04.09.2018r.        7.00 – 12.00

Środa            05.09.2018r.       12.00 – 16.30

Wpłaty można przesyłać na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397 

do 05.09.2018  pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Informacje o kosztach obiadów w kolejnych miesiącach umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Autor: Marzena Zachariasz