KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
3 września 2018 r.

 

2. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy 2018: 13 września,  17 grudnia

2019: 6 maja

3. Dni „otwartej szkoły” 2018: 12 XI,

2019: 11 III.

4. Spotkania zespołów nauczycieli uczących w klasach czwartych z wychowawcami byłych klas trzecich 20 września 2018 r. (czwartek)
5. Spotkania z rodzicami uczniów kl. IV 12 IX 2018 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
7. Rady klasyfikacyjne 5 lutego 2019 r. (wtorek)

10 czerwca 2019 r. (pon.)

8. Rady szkoleniowe 10 września 2018 r. (pon.)

17 października 2018 r. (śr.)

22 listopada 2018 r. (czw.)

12 grudnia 2018 r. (środa)

8 stycznia 2019 r. (wtorek)

13 marca 2019 r. (środa)

15 maja 2019 r. (środa)

9. Wywiadówka półroczna 7 lutego 2019 r. (czwartek)
10. Zakończenie zajęć w I semestrze r. szk. 2018/2019 8 lutego 2019 r. (piątek)
11. Rady plenarne 12 lutego 2019 r. (wtorek)

21 czerwca 2019 r. (piątek)

12. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
13. Rekolekcje wielkopostne -… kwietnia 2019 r.
14. Egzamin ósmoklasisty ·        15 kwietnia 2019 r. – j. polski (120 minut)

·        16 kwietnia 2019 r. – matematyka (100 minut)

·        17 kwietnia 2019 r. – język angielski (90 minut)

15. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
16. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w szkołach podstawowych

·        31 października 2018 r.

·        2 listopada 2018 r.

·        29 kwietnia 2019 r.

·        30 kwietnia 2019 r.

·        2 maja 2019 r.

17. Próbny egzamin ósmoklasisty ·        listopad 2018 r.

·        luty 2019 r. lub w terminie podanym przez wydawnictwo

18. Egzamin próbny klas VI 19 marca 2019 r. j. polski

20 marca 2019 r. matematyka i język angielski

19. Egzamin próbny klas VII 15 maja 2019 r. j. polski

16 maja 2019 r. matematyka

17 maja 2019 r. j. angielski

20. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
21. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 HARMONOGRAM PRACY

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
w roku szk. 2018/2019

03  IX  2018 r. Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej
10  IX  2018 r. Zebrania rodziców – wybory Rady Rodziców
11  IX  2018 r. Zebrania rodziców uczniów kl. IV
10 X 2018 r. Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych
12 X 2018 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
08 XI 2018 r. Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
12 XI 2018 r. Dzień otwartej szkoły
17 XII 2018 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania
… XII 2018 r. Koncert mikołajkowy
… XII 2018 r. Jasełka
24 – 31 XII 2018 r. Przerwa świąteczna
04 I 2019 r. Przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach
Do 1 II 2019 r. Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
05 II 2019 r. Rada klasyfikacyjna
7 II 2019 r. Wywiadówka semestralna
8 II 2019 r. Zakończenie zajęć edukacyjnych w I semestrze roku szk. 2018/2019 r.
12 II 2019 r. Rada plenarna
11 III 2019 r. Dzień otwartej szkoły
14 III 2019 r.  Dzień Otwartej Szkoły dla Przedszkoli
21 III 2019 r. Festiwal Nauki
19 i 20 III 2019 r. Egzamin próbny klas VI
… IV 2019 r. Rekolekcje wielkopostne
15-17 IV 2019 r. Egzaminy uczniów klas VIII
18 IV – 23 IV 2019 r. Przerwa świąteczna
25 IV 2019 r. Obchody Dni Ziemi
26 IV 2019 r. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
06 V 2019 r. Obowiązkowe spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznym  i oceną naganną z zachowania
22 V 2019 r. Dzień Patrona
27 V 2019 r. Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach
31 V 2019 r. Dzień Sportu i Festyn (po lekcjach)
Do 07 VI 2019 r. Wystawienie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych
10 VI 2019 r. Rada klasyfikacyjna
21 VI 2019 r. Uroczyste zakończenie roku szk. 2018/2019
21 VI 2019 r. Rada plenarna