Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi: 22 dni x 3,90 zł = 85,80 zł.

Termin płatności za obiady do dnia 25.09.2018 r. (wtorek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

ŚRODA: 19.09.2018 – godz. 12.00-16.30,

CZWARTEK: 20..09.2018 – godz. 8.00-10.30,

PIĄTEK: 21.09.2018 – godz. 7.30-9.00

PONIEDZIAŁEK: 24.09.2018 – godz. 7.00 – 11.00,

WTOREK: 25.09.2018 godz.7.00 – 10.00

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 25.09.2018 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Autor: Marzena Zachariasz