Opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi: 20 dni x 3,90 zł = 78 zł.

Termin płatności za obiady do dnia 25.10.2018 r. (czwartek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

PONIEDZIAŁEK: 22.10.2018 – godz. 13.00 – 16.30,

WTOREK: 23.10.2018 godz.7.00 – 10.00

ŚRODA: 24.10.2018 – godz. 14.00-15.30,

CZWARTEK: 25..10.2018 – godz. 8.00-10.00,

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 25.09.2018 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Autor: Marzena Zachariasz