Opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi:

14 dni x 3,90 = 54,60 Zł UCZNIOWIE, KTÓRZY JEDLI W MIESIĄCU XI/2018

15dni x 3,90 = 58,50 Zł UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE JEDLI W MIESIĄCU XI/2018

Termin płatności za obiady do dnia 26.11.2018 r. (poniedziałek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

ŚRODA: 21.11.2018 – godz. 14.00-16.30,

CZWARTEK: 22.11.2018 godz.7.00 – 8.00, 11.30 – 14.00,

PONIEDZIAŁEK: 26.11.2018 – godz. 14.00 – 16.30,      ,

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

 do 26.11.2018 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Autor: Marzena Zachariasz