Od  stycznia 2019  nastąpią  zmiany w  zasadach    dokonywania  wpłat za  obiady.

Rodzice  uczniów, którzy  wyrażają  chęć korzystania   z  obiadów w  stołówce   szkolnej  powinni  złożyć   do  kierownika świetlicy  pisemne  deklaracje w  terminie  do 18 grudnia 2018 r.

Deklaracje  do  pobrania  u  kierownika  świetlicy.

Informacja  o terminie  i  kwocie wpłaty  za   styczeń 2019 zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  szkoły  oraz na  tablicy  ogłoszeń bloku  żywienia. 

Autor: M.Zachariasz