Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi: 

12 dni x 3,90 = 46,80 zł 

Termin płatności za obiady do dnia 04.01.2019 r. (piątek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

ŚRODA: 02.01.2019 – godz. 12.00-16.30,  

 CZWARTEK: 03.01.2019 – godz.7.00 – 10.00,

PIĄTEK: 04.01.2019 – godz. 7.30 – 8.30,    

do 04.01.2019 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Autor: Marzena Zachariasz