W związku z planowanym strajkiem w dniu 08.04.2019 r. informujemy, że obiady zostały zamówione tylko dla tych uczniów, których rodzice zgłosili obecność dziecka w tym dniu w szkole. Pozostałym uczniom zostanie zwrócona kwota za obiad.

W kolejne dni stołówka będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.