Opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi:

12 dni x 3,90 = 46,80 zł

Termin płatności za obiady do dnia 06.06.2019 r. (czwartek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

PONIEDZIAŁEK: 03.06.2019 : godz. 13.50 – 16.30,

WTOREK: 04.06.2019 : godz.7.00 – 10.00,

ŚRODA: 05.06.2019 – godz. 10.00-14.00,

CZWARTEK: 06.06.2019 – godz. 7.30 – 9.30

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

do 04.04.2019 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Wpłata dokonana po wyznaczonym terminie będzie zwrócona na konto, z którego zostały przelane pieniądze.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Autor: Marzena Zachariasz