Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiot Klasa
   1. Autor, tytuł
Wydawca i nr dopuszcz.
Edukacja wczesnoszkolna I dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Szkolni przyjaciele  podręcznik cz.1-4.

Szkolni przyjaciele. Matematyka podręcznik cz. 1-2.

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń cz. 1-4

WSiP
Język angielski I dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska – New English Adventure 1 PEARSON, 819/1/2017
Religia I E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek „Żyjemy w Bożym świecie” (z płytą CD) Jedność, AZ-11-01/12-KI-1/12
Edukacja wczesnoszkolna II dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Szkolni przyjaciele  podręcznik cz.1-4.

Szkolni przyjaciele. Matematyka podręcznik cz. 1-2.

Szkolni przyjaciele. Karty ćwiczeń cz. 1-4 + matematyka cz.1-2

WSiP
Język angielski II dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę V. Lambert, A. Worrall – “New English Adventure 2” Pearson,

819/2/2018

Religia II D. Kurpiński, J. Snopek „Idziemy do Jezusa” (z płytą CD) Jedność, AZ-12-01/12-KI-3/12
Edukacja wczesnoszkolna III dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Schumacher E., Zarzycka I.

Szkolni przyjaciele – podręcznik cz.1-4 + karty ćwiczeń 1-4  Manisz J. Szkolni przyjaciele.Matematyka podręcznik cz.1-2 +karty ćwiczeń 1-2       

WSiP

813/5/2019

813/6/2019

Język angielski III dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę T. Lachowski, A. Worrall „New English Adventure 3” Pearson,

819/3/2019

Religia III D. Kurpiński, J. Snopek „Jezus jest z nami” podręcznik + ćwiczenia „Jezus jest z nami” (z płytą CD) Jedność, AZ-13-

01/12-KI-4/13

 

Klasa IV

Przedmiot
   1. Autor, tytuł
Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban  – Między nami 4 + zeszyt ćwiczeń wersja A, cz. 1 i 2 GWO

867/1/2017

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A Davies, Paul Shipton – Steps Plus 1 dla klasy czwartej OXFORD 800/1/2017
Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski – Wczoraj i dziś. Klasa 4;

-Wczoraj i dziś. Klasa 4 Zeszyt ćwiczeń do historii 

Nowa Era

877/1/2017

Przyroda dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer  – Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej;

-Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel  – Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4. Tajemnice przyrody;

-Praca zbiorowa – Atlas  Świat wokół nas.

Nowa Era

863/2017

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – Matematyka 4. Podręcznik. Nowa wersja;

Zeszyty ćwiczeń  – Wersja A- 3 zeszyty ćwiczeń:

 1. M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki, Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki.

2. P. Zarzycki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. 

3. M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne. 

GWO 780/1/2017
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

903/1/2017

Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era

852/1/2017

Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Lech Łabecki, Marta Łabecka  – Jak to działa? Podręcznik dla klasy 4 Nowa Era

295/1/2017

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska – Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
Religia
   1. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik  i zeszyt ćwiczeń
Jedność, AZ-21-02/12-KI-1/12

Klasa V

Przedmiot Autor
   1. Autor, tytuł
Wydawca Nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę A. Łuczak, A. Murdzek „Między nami”-  podręcznik i zeszyt ćwiczeń – wersja A cz.1 GWO 867/2/2018
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę T. Falla, P.A. Davies

   1. „Steps Plus 2”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń
OXFORD 800/2/2017
Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę G. Wojciechowski, „Wczoraj i dziś. Klasa 5”podręcznik i

zeszyt ćwiczeń 

Nowa Era 877/2/2018
Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Puls życia. Klasa 5, Marian Sęktas, Joanna Stawarz +

Puls życia. Klasa 5.Zeszyt ćwiczeń do biologii ,Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

Nowa Era 844/1/2018
Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Planeta Nowa, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz+

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii, K. Skomoroko

Nowa Era 906/1/2018
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki „Nowa matematyka z plusem 5”- podręcznik i zeszyty ćwiczeń wersja A – Liczby naturalne i ułamki zwykłe, Geometria, Ułamki dziesiętne. GWO 780/2/2018
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę J. Lukas, K. Onak

   1. „Do dzieła”
Nowa Era 852/2/2018
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę M. Gromek, G. Kilbach

“Lekcja muzyki”

Nowa Era 589/2/2013/2015
Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę L. Łabecki, M. Łabecka, 

   1. „Jak to działa”
Nowa Era 295/2/2018
Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. Michał Kęska Seria ”Lubię to”
Nowa Era
Religia
   1. ks. K.Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek „Spotkania uBOGAcające” –podręcznik i zeszyt ćwiczeń
Jedność AZ-22-02/12-KI-1/13

Klasa VI

Przedmiot
   1. Autor, tytuł
Wydawca Nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka – Między nami 6 + zeszyt ćwiczeń wersja B  GWO 867/3/2019
Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę
   1. T. Falla, P. A. Davis „Steps Plus 3” podręcznik +zeszyt ćwiczeń
OXFORD 800/3/2018
Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę B. Olszewska, G. Wojciechowski, „Wczoraj i dziś 6” podręcznik + Wczoraj i dziś + Wczoraj i dziś klasa 6 –  zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej  Nowa Era 877/3/2019
Matematyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpinski, P. Zarzycki „Matematyka z plusem kl. 6. Podręcznik” podręcznik +zeszyty ćwiczeń
GWO 780/3/2019
Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. J. Stawarz „Puls Życia dla klasy 6”+zeszyt ćwiczeń M. Fijałkowska – Kołek, S. Gębica, A. Siwik
Nowa Era 844/2/2019
Geografia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę
   1. T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński  „Planeta Nowa 6” podręcznik +zeszyt ćwiczeń 
Nowa Era 906/2/2019
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. J. Lukas, K. Onak „Do dzieła 6”
Nowa Era 903/3/2018
Technika dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. L. Łabecki, M. Łabecka, „Jak to działa”- dla kl. VI
Nowa Era 295/3/2019
Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. M. Gromek, G. Kilbach “Lekcja muzyki”. Klasa 6.
Nowa Era 852/3/2019
Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska  Seria: Lubię to! Nowa Era 847/3/2018
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia” Jedność  AZ-23-02/12-KI-3/14 

 

Klasa VII

Przedmiot
   1. Autor, tytuł
Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka – Między nami 7 + zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2 GWO

867/4/201

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Ben Wetz, Diana Pye – English Plus Options  dla klasy siódmej OXFORD 835/1/2017
Historia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow – Wczoraj i dziś. Klasa 7;

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Nowa Era

877/4/2017

Biologia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Małgorzata Jefimow  – Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec – Puls życia. Klasa 7. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

884/4/2017

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Podręcznik pod red. M. Dobrowolskiej – Matematyka 7;

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński

Matematyka 7. Zeszyt ćwiczeń

GWO 780/4/2017
Fizyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska – Spotkania z fizyką. Podręczni dla klasy 7;

Bartłomiej Piotrowski  – Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy 7;

Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska – Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej.

Nowa Era
Chemia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Teresa Kulawik, Maria Litwin – „Chemia Nowej Ery 7”;

+Zeszyt ćwiczeń  Chemia Nowej Ery- Małgorzata Mańko

Nowa Era

785/1/2017

Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Roman Malarz, Mariusz Szubert – Planeta Nowa – podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej;

Planeta Nowa – zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7;

Polska, kontynenty, świat – atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

Nowa Era
Plastyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak – Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

903/4/2017

Muzyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Monika Gromek, Grażyna Kilbach – Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

852/4/2017

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska – LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
Język niemiecki dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. Przemysław Gębal, Lena Biedroń „Aktion Deutsch 7”. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa + zeszyt ćwiczeń
WSiP 799/1/2017
Religia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska –„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Jedność, 

AZ-31-01/13-KI-3/13

 

Klasa VIII

Przedmiot
   1. Autor, tytuł
Wydawca i nr dopuszcz.
Język polski dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, – Między nami 8 + zeszyt ćwiczeń wersja A cz. 1 i 2 GWO

867/5/2018

Język angielski dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Karolina Kotorowicz-Jasińska, Zbigniew Pokrzewiński, Repetytorium Ośmioklasisty + zeszyt ćwiczeń Macmillan

925/2018

Historia dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Wczoraj i dziś. Klasa 8.Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej, Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska +zeszyt ćwiczeń Wczoraj i dziś. Klasa 8, Krzysztof Jurek, Katarzyna Panimasz, Elżbieta Paprocka

 

877/5/2018
Biologia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -Beata Sągin, Andrzej Boczarowski  – Puls życia. Klasa 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej;

-Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec – Puls życia. Klasa 8. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2018

Matematyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę Nowa matematyka z plusem 5”- podręcznik  praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej i zeszyt ćwiczeń- M. Dobrowolska, M. Jucewicz GWO 780/5/2018
Fizyka dotacja rządowa- podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupiony przez szkołę -Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska – Spotkania z fizyką. Podręczni dla klasy 8;

-Bartłomiej Piotrowski  – Spotkania z fizyką. Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy 8;

-Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska – Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej.

Nowa Era

885/2/2018

Chemia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę -Teresa Kulawik, Jan Kulawik, Maria Litwin – Chemia Nowej Ery 8+

Chemia Nowej Ery-Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Nowa Era

785/2/2017

Geografia dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, 

-Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński+Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej,

-Ryszard Przybył,  Polska, kontynenty, świat – atlas geograficzny dla szkoły podstawowej

Nowa Era

906/4/2018

Informatyka dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Michał Kęska – LUBIĘ TO! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
Język niemiecki dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę Anna Potapowicz, Aktion Deutsch 8. Język niemiecki. Podręcznik + CD. Szkoła podstawowa + zeszyt ćwiczeń. PWN

812/1/2017

Wiedza o społeczeństwie dotacja rządowa- podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski – Dziś i jutro
Nowa Era 874/2017
Edukacja dla bezpieczeństwa dotacja rządowa – podręcznik zakupiony przez szkołę
   1. Jarosław Słoma – Żyję i działam bezpiecznie
Nowa Era

846/2017

Religia
   1. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi 
Jedność, 

AZ-31-01/13-KI-4/14