Obiady wydawane będą od dnia 9.09.2019 r. (poniedziałek).

Chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy zgłosić – składając deklarację – do kierownika świetlicy do dnia 4.09.2019 r.

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi:

16 dni x 3,90 = 62,40 zł

Termin płatności za obiady do dnia 06.09.2019 r. (piatek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

Poniedziałek: 02.09.2019r., godz. 09.00 – 12.00

Wtorek: 03.09.2019r., godz. 07.00 – 11.00

Środa: 04.09.2019r., godz. 12.00 – 16.30

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

do 06.09.2019 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Informacje o kosztach obiadów w kolejnych miesiącach umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

deklaracja pobierz

Autor: Marzena Zachariasz