Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi:

21 dni x 3,90 = 81,90 zł

Termin płatności za obiady do dnia 07.10.2019 r. (poniedziałek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

WTOREK: 01.10.2019 – godz. 7.00-11.00,

CZWARTEK: 03.10.2019 – godz. 14.00 – 16.00

PIĄTEK: 04.10.2019 – godz. 7.00-9.00

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

do 07.10.2019 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Wpłata dokonana po wyznaczonym terminie będzie zwrócona na konto, z którego zostały przelane pieniądze.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Autor: Marzena Zachariasz