Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi:

15 dni x 3,90 = 58,50 zł

Termin płatności za obiady do dnia 06.12.2019 r. (piątek).

Pieniądze należy wpłacać do kierownika świetlicy:

PONIEDZIAŁEK: 02.12.2019 – godz. 14.00 – 16.30,

WTOREK: 03.12.2019 – godz. 7.00-10.00,

ŚRODA: 04.12.2019 – godz. 7.30-9.30 ,

CZWARTEK: 05.12.2019 – godz. 14.00-16.00

Wpłaty można przesyłać na konto: 

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

do 06.12.2019 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Wpłata dokonana po wyznaczonym terminie będzie zwrócona na konto, z którego zostały przelane pieniądze.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Autor: Marzena Zachariasz