Zwrot należności  za odpisane obiady w XII  2019 można  odbierać  u kierownika świetlicy w dniu 20.12.2019 w godz. 9.30 – 10.30 lub w  sekretariacie  szkoły w  dniach: 20- 23.12.2019  w godz. 08.00 – 14.30

Autor: M. Zachariasz