W II semestrze nastąpi zmiana planu lekcji, która wchodzi z dniem 13.02.2017 r.

Obowiązujący plan lekcji dostępny jest tutaj: plan lekcji 2016-2017 dla klas (dokument w formacie PDF).