Drodzy rodzice – zapisy dzieci na obiady odbywają się w formie pisemnej na podstawie deklaracji (do pobrania poniżej, w sekretariacie lub u kierownika  świetlicy). Termin składania deklaracji – 4.09.2020 r.

Informacje o kosztach obiadów, terminach płatności za dany miesiąc oraz terminie rozpoczęcia żywienia umieszczone będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń bloku żywienia.

Deklaracja do pobrania: Deklaracja 2020

Kierownik świetlicy

Marzena Zachariasz