Obiady wydawane będą od dnia 8.09.2020 r. (wtorek).

Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi:

17 dni x 3,90 = 66,30 zł

Termin płatności za obiady do dnia 07.09.2020 r. (poniedziałek).

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem na konto :

ING Bank Śląski     83 1050 1461 1000 0023 5339 7397

do 07.09.2020 r. pieniądze powinny być na koncie szkoły //dokładna kwota//

W tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.

Informacje o kosztach obiadów w kolejnych miesiącach umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłaszać do godziny 7.45 z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, poprzedzającego nieobecność.

Odpisy można zgłaszać osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 41 367-64-86).

Autor: Marzena Zachariasz