Dzień 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej i dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W szkole opiekę dzieciom w tym dniu zapewnia świetlica w godzinach 7.00-16.30.

Tego dnia nie będą wydawane obiady w szkole.

 

 Wicedyrektor szkoły

Andrzej Kosierkiewicz