W dniu 23.11.2020 r. w godzinach  8.00 – 12.00 dyżurować będzie doradca zawodowy – pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Pani Alicja Barańska.

Wszystkich rodziców i uczniów, którzy chcą skorzystać z możliwości konsultacji zapraszamy do kontaktu w tych godzinach w formie mailowej pod adresem email:

a.baranska@mzppp.pl