Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek rodziców/prawnych opiekunów szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

mLegitymacja w dłoni uczennicy (grafika ze strony www.gov.pl)

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Jak to działa?

„Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).

mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

 

Jak to zrobić?

  1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu. Wniosek dostępny jest tutaj.
  2. Dodać bądź zaktualizować (jeśli nie zrobiono tego wcześniej) zdjęcie, za pomocą dziennika elektronicznego w  programie Vulcan do profilu ucznia  (zdjęcie w postaci cyfrowej o rozdzielczości 354 × 496 lub jej wielokrotności w formacie JPG lub JPEG nie większe niż 5 MB
  3. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica/pełnoletniego ucznia w sekretariacie uczniów).
  4. Zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze mLegitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  5. Aby anulować (z powodu utraty telefonu, niepoprawnego działania, utraty tożsamości, rezygnacji z usług) mLegitymację należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu uczniów. Wniosek znajduje się  tutaj.