Dyrektor Szkołymgr Dorota Mętrak

Wicedyrektor Szkołymgr Andrzej Kosierkiewicz

Kierownik świetlicymgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. mgr Grażyna Jamioł
 2. mgr Dorota Król 
 3. mgr Ewa Kryniewska
 4. mgr Renata Pawelec
 5. mgr Urszula Piasecka
 6. mgr Iwona Stachowiak 
 7. mgr Beata Tomala
 8. mgr Michalina Rzepka 
 9. mgr Ewelina Rzońca

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

 1. mgr Agnieszka Dąbrowska /język polski/
 2. mgr Barbara Gądek /j. polski/
 3. mgr Barbara Krzepkowska /j. polski/
 4. mgr Iwona Masternak /j. polski/
 5. mgr Grzegorz Miszczyk /j.polski/
 6. mgr Monika Waligórska-Ucig /j. polski/
 7. mgr Agnieszka Król /j. angielski/
 8. mgr Anna Magda /j. angielski/
 9. mgr Agata Siwoń /j. angielski/
 10. mgr Agnieszka Koćmik /j. angielski/
 11. mgr Malwina Odrzywolska /j. niemiecki/
 12. mgr Monika Kowalik /historia/
 13. mgr Jacek Sierka /historia, WOS/
 14. mgr Iwona Stefańczyk /muzyka/
 15. mgr Dorota Mętrak /technika/
 16. mgr Marta Świercz /technika/
 17. mgr Alicja Tuz /plastyka/

Nauczyciele religii/etyki:

 1. brat mgr Grzegorz Dudek
 2. mgr Agnieszka Kołkowska
 3. mgr Iwona Migas
 4. mgr Malwina Odrzywolska
 5. mgr Iwona Stefańczyk
 6. mgr Marta Świercz

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 1. mgr Anna Kotulska /geografia/
 2. mgr Zenona Kowalik /przyroda, fizyka, WDŻ/
 3. mgr Renata Kubicka /matematyka/
 4. mgr Katarzyna Kuczwara /matematyka/
 5. mgr Małgorzata Muszyńska /biologia, WDŻ/ 
 6. mgr Magdalena Segieta /chemia/
 7. mgr Aleksandra Spurek /matematyka/
 8. mgr Joanna Wielicka /matematyka/

Nauczyciele informatyki:

 1. mgr Leszek Bieniek
 2. mgr Jolanta Mazur 
 3. mgr Małgorzata Muszyńska
 4. mgr Aleksandra Spurek
 5. mgr Monika Waligórska-Ucig
 6. mgr Joanna Wielicka
 7. mgr Jarosław Wrzosek

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. mgr Anna Ambrozik
 2. mgr Jarosław Januchta
 3. mgr Andrzej Kosierkiewicz
 4. mgr Rafał Młodawski
 5. mgr Robert Solnica

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 1. mgr Anna Filipek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 1. mgr Krzysztof Tomczyk

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 1. mgr Agnieszka Dąbrowska
 2. mgr Barbara Garbacz
 3. mgr Joanna Kojac
 4. mgr Beata Rabajczyk
 5. mgr Izabela Sitek
 6. mgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele specjaliści:

 1. mgr Aneta Bilman
 2. mgr Dorota Chabior
 3. mgr Edyta Domagała
 4. mgr Maria Jamka
 5. mgr Małgorzata Kosela-Włodarz
 6. mgr Rafał Młodawski
 7. mgr Agnieszka Parkita
 8. mgr Paulina Podlewska-Pająk
 9. mgr Kinga Skoczyńska
 10. mgr Marek Stemplewski
 11. mgr Marzena Zagdan

Nauczyciele bibliotekarze:

 1. mgr Iwona Krzemińska 
 2. mgr Marta Świercz /czytelnia/

Pedagog szkolny:

 1. mgr Marzena Zagdan

Psycholog szkolny:

 1. mgr Anna Filipek

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Monika Kowalik

[Aktualizacja z dnia 11 września 2020 r.]