Dyrektor Szkołymgr Paulina Podlewska – Pająk

Wicedyrektor Szkołymgr Andrzej Kosierkiewicz

Kierownik świetlicymgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. mgr Grażyna Jamioł
 2. mgr Ewa Kryniewska
 3. mgr Agnieszka Parkita
 4. mgr Renata Pawelec
 5. mgr Urszula Piasecka
 6. mgr Iwona Stachowiak 
 7. mgr Beata Tomala

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

 1. mgr Agnieszka Dąbrowska /język polski/
 2. mgr Iwona Masternak /j. polski/
 3. mgr Grzegorz Miszczyk /j.polski/
 4. mgr Monika Waligórska-Ucig /j. polski/
 5. mgr Agnieszka Król /j. angielski/
 6. mgr Anna Magda /j. angielski/
 7. mgr Agata Siwoń /j. angielski/
 8. mgr Agnieszka Koćmik /j. angielski/
 9. mgr Malwina Odrzywolska /j. niemiecki, plastyka/
 10. mgr Monika Kowalik /historia/
 11. mgr Jacek Sierka /historia, WOS/
 12. mgr Iwona Stefańczyk /muzyka/
 13. mgr Marta Świercz /technika/

Nauczyciele religii/etyki:

 1. mgr Agnieszka Kołkowska
 2. brat mgr Michał Stec
 3. mgr Malwina Odrzywolska
 4. mgr Marta Świercz

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 1. mgr Anna Kotulska /geografia/
 2. mgr Zenona Kowalik /przyroda, fizyka, WDŻ/
 3. mgr Renata Kubicka /matematyka/
 4. mgr Katarzyna Kuczwara /matematyka/
 5. mgr Małgorzata Muszyńska /biologia, WDŻ/ 
 6. mgr Magdalena Segieta /chemia/
 7. mgr Aleksandra Spurek /matematyka/
 8. mgr Joanna Wielicka /matematyka/
 9. mgr Patrycja Zaręba – Michalska /fizyka/

Nauczyciele informatyki:

 1. mgr Leszek Bieniek
 2. mgr Renata Kubicka
 3. mgr Jolanta Mazur 
 4. mgr Małgorzata Muszyńska
 5. mgr Monika Waligórska-Ucig

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. mgr Anna Ambrozik
 2. mgr Jarosław Januchta
 3. mgr Andrzej Kosierkiewicz
 4. mgr Rafał Młodawski
 5. mgr Robert Solnica

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 1. mgr Marzena Zagdan
 2. mgr Sylwia Jankowicz

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 1. mgr Krzysztof Tomczyk

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 1. mgr Barbara Garbacz
 2. mgr Ewa Kowalska
 3. mgr Jolanta Mazur
 4. mgr Beata Rabajczyk
 5. mgr Izabela Sitek
 6. mgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele specjaliści:

 1. mgr Aneta Bilman
 2. mgr Dorota Bogucka
 3. mgr Dorota Chabior
 4. mgr Edyta Domagała
 5. mgr Agnieszka Kowalczyk
 6. mgr Małgorzata Kosela-Włodarz
 7. mgr Dorota Król
 8. mgr Rafał Młodawski
 9. mgr Agnieszka Parkita
 10. mgr Paulina Podlewska-Pająk
 11. mgr Marek Stemplewski
 12. mgr Marzena Zagdan

Nauczyciele bibliotekarze:

 1. mgr Iwona Krzemińska 
 2. mgr Marta Świercz /czytelnia/

Pedagog szkolny:

 1. mgr Marzena Zagdan

Psycholog szkolny:

 1. mgr Sylwia Jankowicz

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Monika Kowalik

[Aktualizacja z dnia 11 września 2021 r.]