Dyrektor Szkołymgr Dorota Mętrak

Wicedyrektor Szkołymgr Andrzej Kosierkiewicz

Kierownik świetlicymgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 1. mgr Grażyna Jamioł
 2. mgr Dorota Król
 3. mgr Ewa Kryniewska
 4. mgr Renata Pawelec
 5. mgr Urszula Piasecka
 6. mgr Izabela Sitek
 7. mgr Iwona Stachowiak
 8. mgr Beata Tomala
 9. mgr Michalina Rzepka /język angielski/

Nauczyciel oddziału przedszkolnego:

 1. mgr Joanna Kojac

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

 1. mgr Barbara Krzepkowska /j. polski/
 2. mgr Iwona Masternak /j. polski/
 3. mgr Grzegorz Miszczyk /j. polski/
 4. mgr Monika Waligórska-Ucig /j. polski/
 5. mgr Agnieszka Kołomańska /j. angielski/
 6. mgr Anna Magda /j. angielski/
 7. mgr Agata Siwoń /j. angielski/
 8. mgr Ewa Kryniewska /j. niemiecki/
 9. mgr Malwina Odrzywolska /j. niemiecki, plastyka/
 10. mgr Monika Kowalik /historia/
 11. mgr Jacek Sierka /historia, WOS/
 12. mgr Iwona Stefańczyk /muzyka, plastyka/
 13. mgr Marta Świercz /technika, zajęcia techniczne/
 14. mgr Alicja Tuz /plastyka/

Nauczyciele religii/etyki:

 1. brat mgr Grzegorz Dudek
 2. mgr Agnieszka Kołkowska
 3. mgr Iwona Migas
 4. mgr Marta Świercz

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 1. mgr Anna Kotulska /geografia/
 2. mgr Zenona Kowalik /przyroda, fizyka/
 3. mgr Renata Kubicka /matematyka/
 4. mgr Małgorzata Muszyńska /przyroda, biologia/ 
 5. mgr Magdalena Segieta /chemia/
 6. mgr Aleksandra Spurek /matematyka/
 7. mgr Joanna Wielicka /matematyka/

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki:

 1. mgr Przemysław Kaczmarski
 2. mgr Jolanta Mazur
 3. mgr Grzegorz Miszczyk
 4. mgr Aleksandra Spurek
 5. mgr Monika Waligórska-Ucig
 6. mgr Joanna Wielicka

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 1. mgr Anna Ambrozik
 2. mgr Jarosław Januchta
 3. mgr Andrzej Kosierkiewicz
 4. mgr Rafał Rusakowski
 5. mgr Robert Solnica

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 1. mgr Edyta Domagała

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 1. mgr Krzysztof Tomczyk

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

 1. mgr Agnieszka Dąbrowska
 2. mgr Barbara Garbacz
 3. mgr Magda Król-Snoch
 4. mgr Beata Rabajczyk
 5. mgr Marzena Zachariasz

Nauczyciele specjaliści:

 1. mgr Aneta Bilman
 2. mgr Edyta Domagała
 3. mgr Monika Grabowska
 4. mgr Maria Jamka
 5. mgr Małgorzata Kosela-Włodarz
 6. mgr Agnieszka Parkita
 7. mgr Paulina Podlewska-Pająk
 8. mgr Agata Siwoń
 9. mgr Martyna Wawer
 10. mgr Marzena Zagdan

Nauczyciele bibliotekarze:

 1. mgr Iwona Krzemińska 
 2. mgr Marta Świercz /czytelnia/

Pedagog szkolny:

 1. mgr Marzena Zagdan

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Monika Kowalik

[Aktualizacja z dnia 21 marca 2019 r.]